Real Estate

Real estate business to działalność związana z nieruchomościami, zawód polegający na kupnie, sprzedaży lub wynajmie nieruchomości (gruntów, budynków, mieszkań) na własny rachunek lub na zlecenie. Blisko 30. lat pracy zawodowej umożliwiło zbudowanie kapitału praktycznej wiedzy (know-how), koniecznych kontaktów zawodowych (z pośrednikami nieruchomości, pośrednikami finansowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami podatkowymi), licznych relacji z inwestorami oraz odpowiedniego zaplecza finansowego. Firmę Deweloper.biz dr Urbano Rafał Gorączniak wyróżnia wybitny i adekwatny do problematyki nieruchomoci zasób w postaci kapitału ludzkiego ulokowany także w powiązanych kapitałowo spółkach działających w obszarze prawa, urbanistyki, projektowania, budownictwa, zarządzania oraz marketingu i sprzedaży.

Sprzedaż i marketing nieruchomości jest ważnym elementem biznesu. Rynek uregulował udział pośrednika w obrocie nieruchomościami udzielającego wsparcia sprzedażowego i marketingowego w zamian za prowizję. Rynek określa osobę pośrednika również jako agenta nieruchomości, a osobę zatrudniającą agentów jako brokera nieruchomości. Do zawodu może przystąpić praktycznie każdy, co nie gwarantuje jakości obsługi oraz bezpieczeństwa transakcji. Jednym z kluczowych elementów sprzedaży jest przygotowanie oferty nieruchomości w formie operatu urbanistycznego. Leady sprzedażowe pochodzą głównie z serwisów internetowych. Prowizja pośrednika wynosi zwykle od 3-5 % wartości nieruchomości i jest wynikiem skutku działań.

Transakcje nieruchomościami obejmują proces w którym prawa do nieruchomości lub jej części są przenoszone między dwiema lub więcej stronami, stroną sprzedającą i stroną kupującą. Bardzo często może być to dość skomplikowane z powodu złożoności przenoszonych praw własności lub użytkowania i powiązanych z tym obowiązków oraz ewentualnych ograniczeń w korzystaniu, sposobie użytkowania, służebnościach, prawie do zabudowy, dojeździe lub wad nieruchomości takich jak samowole budowlane, niezgodności w operatach geodezyjnych, zanieczyszczenia gruntów. Transakcja dotycząca nieruchomości, podobnie jak inne transakcje finansowe powoduje koszty transakcyjne. Kwestią analizy bywa także sprawa naliczania lub zwolnienia z podatku Vat przy sprzedaży nieruchomości.

Deweloper

Rafał Gorączniak nabył wykształcenie z kierunku obsługi klienta (sprzedaż, satysfakcja, relacje), co wpłynęło korzystnie na poznanie otaczającego świata i skuteczne w nim działanie. Do 1997 roku pracował w konglomeratach hotelowych i turystycznych, także na terenie USA oraz w regionie Morza Karaibskiego. W roku 1997 rozpoczął karierę w koncernie British Petroleum na stanowisku junior-real-estate-project-manager, dalej ARAL. Kolejne awanse w międzynarodowych holdingach (BR-Amoco, REWE, Immo Industry Group) zapewniły szersze spojrzenie na inwestowanie w nieruchomości. Wizjoner biznesu. Z powołania nieruchomista o szerokich kompetencjach. Od 2010 r zawodowo Deweloper (nr.112013. Dyr.R.Biz wg. Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08/ Business Development Manager). Właściciel i współwłaściciel wielu firm deweloperskich, kapitałowych, urbanistycznych, projektowych i budowlanych, a także w branży gastro, turystyka, sztuka i nieruchomości.


Charakterystyka zawodu

Business Development Manager, jak sama nazwa wskazuje (tłumaczenie z jęz. angielskiego - Deweloper, Menedżer do spraw rozwoju czasami General Product Manager). Osobą na tej pozycji w firmie odpowiedzialna jest za koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów związanych z kreowaniem marki, produktu, przyszłości firmy, oferty w szerokim tego sformułowania znaczeniu. Osoba na tym stanowisku prowadzi czynną współpracą z wszystkimi pionami firmy, wpływając bezpośrednio na ich wzajemne relacje, współpracę, funkcjonowanie z otoczeniem biznesowym oraz rozwój. Rozwój zapewniają pomysłowość, kreatywność, komunikatywność oraz nabyta wiedza, potwierdzona praktyka oraz liczne badania rynku (kontakty z dostawcami usług), analizą oraz pracą polegającą na tworzeniu trendów, modyfikowaniu strategii a także podejmowaniu konieczny ryzyk biznesowych


Grupa Urbano

Spółki deweloperskie powstają z zawsze z czyjejś inicjatywy. W wyniku przyjętego planu działania zawiązane zostało zależne od wielu inwestorów konsorcjum firm współpracujących. Celem konsorcjum jest realizacja przedsięwzięć deweloperskich w segmencie mieszkaniowym, usługowym oraz przemysłowym które ze względu na różne okoliczności oraz inne skale wymagają znacznego zaangażowania pracy oraz kapitału. Konsorcjum posiada siedzibę w Poznaniu. Reprezentacja wykonywana jest odpowiednio do KRS lub pełnomocnictw. W grupie URBANO w każdej ze spółek działalność gospodarczą prowadzi Rafał Gorączniak, prezes i udziałowiec, który posiada udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością: Mercado Urbano, Urbano Inwestycje, Urbano Sucha 5A, Urbano Grudzieniec, Kompania Deweloperska, Parkking Czerwonak Sp. z o.o. Sp. K.. Udziały w Prebet Urbano Mieszkania są obecnie przedmiotem sporu. Firmy dokonują zakupów nieruchomości, wykonują szereg opracowań oraz czynności prawnych, urbanistycznych, projektowych, geodezyjnych, geologicznych i geotektonicznych zmierzających do realizacji zaplanowanej inwestycji jako generalny projektant oraz generalny wykonawca.PREBET

PREBET świadczy usługi w branży budowlanej już od 1993 r. Firma specjalizuje się w realizacji obiektów w konstrukcjach stalowych w obudowie z płyt warstwowych uzupełnianych posadzkami przemysłowymi. Firma uzyskała wiele wyróżnień i nagród w kategoriach budownictwa przemysłowego i biurowego oraz mieszkaniowego za wygląd obiektów, jakość wykonania oraz za obiekty znacznych rozmiarów. Firma posiada ugruntowaną pozycję na krajowym rynku obiektów industrialnych. Spółka PREBET wybudował ponad 400.000 metrów kwadratowych hal przemysłowych (magazynów, obiektów produkcyjnych, centrów logistycznych). Firma realizuje także inwestycje komercyjne oraz celu publicznego. Kluczowe inwestycje: 55.000 mkw. fabryka materacy w Skalmierzycach, 155.000 mkw. fabryka mebli w Ociążu.URBANO

URBANO jest biurem planowania i obsługi inwestycji działającym jako kancelaria urbanistyczno-prawna. Marka URBANO powstała w 2005 roku. Dorobek biura określany jest nie tylko poprzez ilość projektów, prowadzonych postępowań administracyjnych na terenie całego kraju, uzyskanych decyzji administracyjnych oraz liczbę renomowanych klientów. URBANO wyspecjalizowało się jako biuro dokumentacji projektów deweloperskich, posiada własny dział akwizycji gruntów, pracownię projektową oraz know-how. Spółka obsługuje procesy planistyczne na terenie całego kraju, a jej klientami są zarówno inwestorzy prywatni, publiczni oraz samorządy. Spółki z grupy URBANO wybudowały obiekty komercyjne i mieszkaniowe.

USŁUGI

Biznes traktujemy poważnie, wychodząc klientom naprzeciw opracowaliśmy ofertę całościową - od pomysłu do wybudowania.Deweloper.biz dr Urbano Rafał Goraczniak oferuje kompleksowe usługi deweloperskie i budowlane, w tym selekcję i akwizycję nieruchomości, projektowanie wielobranżowe oraz generalne wykonawstwo obiektów budowlanych, hal stalowych w systemie płyt warstwowych oraz obiektów biurowo-socjalnych, usługowych i handlowych na terenie całego kraju. Od blisko 30 lat współpracujemy z biurami projektowymi oraz firmami generalnego wykonawstwa, tworząc z nimi spółki zadaniowe oraz podmioty dłuższej współpracy. Projektujemy i budujemy hale w konstrukcji stalowej, drewnianej i żelbetowej w każdej skali oraz w dowolnej lokalizacji, a także biurowce BEZ OGRANICZEŃ wysokości w dowolnej technologii, także w prefabrykacji. Przyjmujemy otwarte zlecenia na budowę obiektów przemysłowych w dowolnej zaproponowanej przez klienta lokalizacji.

Szukasz nieruchomości pod swoją firmę, oddział, magazyn? Znajdziemy dla Ciebie odpowiednią nieruchomość, wynegocjujemy najlepszą cenę zakupu, ocenimy Twoje zapotrzebowanie i zoptymalizujemy koszty realizacji. Zaprojektujemy i wybudujemy obiekty zgodnie z oczekiwaniami oraz możliwościami finansowymi.

Specjalizujemy się w systemowym realizowaniu inwestycji przemysłowych. Naszym klientom oferujemy wyszukanie najlepszych nieruchomości odpowiadającym zapotrzebowaniu inwestora. Nasze biuro urbanistyczne opracowuje koncepcje zagospodarowania nieruchomości zgodne z obowiązującymi przepisami. W celu zweryfikowania ryzy zakupu opracowujemy operaty urbanistyczne oraz przeprowadzamy due diligence nieruchomości. Dla inwestycji wykonujemy także analizy chłonności terenu, analizy wykonalności inwestycji. Prawnicy naszej kancelarii specjalizujący się w prawie budowlanym wykonują prawny due diligence nieruchomości oraz prowadzą bieżącą obsługę inwestycji, obsługę administracyjną. Pomagamy w finansowaniu wszystkich działań lub zbudujemy Twój obiekt na wynajem, gdyż współpracujemy z firmami kapitałowymi zainteresowany przychodem pasywnym z nieruchomości.

Budujemy obiekty magazynowe w dowolnej technologii, obiekty spedycyjne, produkcyjne oraz technologiczne. Firma realizuje obiekty na zlecenie klientów, na działkach klientów oraz na terenach pozyskanych na zlecenie. Deweloper działa pod marką BOP (Budowa Obiektów Przemysłowych), realizuje parki przemysłowe, parki handlowe oraz pojedyncze dedykowane obiekty (BTS inwestycje) na terenie całego kraju.


SELEKCJA NIERUCHOMOŚCI

PUM deweloper powierzchni magazynowych oraz komercyjnych specjalizuje się w akwizycji nieruchomości oraz przygotowaniu i kompleksowej realizacji inwestycji. Firma zapewnia pełną obsługę inwestycji – począwszy od wykonania i uzgodnienia z inwestorem koncepcji i programu inwestycji, uzyskania decyzji środowiskowych, warunków przyłączenia inwestycji do infrastruktury technicznej i drogowej, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego, przez opracowanie dokumentacji do budowy, wycenę inwestycji i uzgodnienie dokumentacji, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - do przeprowadzenia budowy włącznie w uzgodnionym standardzie. Wiedza, doświadczenie oraz zasoby finansowe, kadrowe oraz logistyczne spółki umożliwiają przeprowadzenie każdego typu inwestycji „na miarę”, „pod klucz” lub w innym modelu według wyboru zamawiającego.

BTS

BTS, czyli build-to-suit (z języka angielskiego) oznacza, że zamierzenie inwestycyjne będzie zrealizowane dokładnie z oczekiwaniami Inwestora. Po pierwsze, w BTS chodzi przede wszystkim o dostosowanie programu użytkowego i funkcjonalnego obiektów oraz całej połączonej infrastruktury drogowej i technicznej do potrzeb klienta. Co więcej, klient sam może określić i wybrać lokalizację inwestycji, wskazując rejon (teren), na którym chce prowadzić działalność.
• wielkość i typ obiektu BTS uzależnione są od specyfikacji zlecenia
• rodzaju współpracy BTS jest zależny od modelu finansowania inwestycji
• nieruchomość pod projekt BTS jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań Inwestora

Przykładowe obiekty BTS o funkcji obiektu przemysłowego:
magazyny i sortownie, hale lekkiej produkcji, obiekty produkcji intensywnej wyposażone w silosy i kominy przemysłowe, inne zakłady przemysłowe takie jak fabryki, montażownie i składy.

Korzyści BTS
• wybór najdogodniejszej lokalizacji inwestycji
• możliwość sfinansowania inwestycji przy długim okresie najmu
• bezpośredni kontakt z kierownikiem odpowiedzialnym za projekt
• znaczna oszczędność czasu przygotowania inwestycji
• optymalna kosztowo budowa obiektu „pod klucz”
• kompleksowe doradztwo w zakresie optymalizacji procesu inwestycyjnego

Wybrani klienci konsorcjum PUM:
Amica Wronki, Cargill, Colian Centrum Logistyczne, Com.40 Limited, ProfiM, Panbex, L-Correct, Samsung Heavy Industries, Jutrzenka, Skaltex, Weco Polska.

W naszej spółce dział planowania i zagospodarowania przestrzennego odpowiedzialny jest za przygotowanie inwestycji. Nasi urbaniści i prawnicy umożliwią zaplanowanie i realizację inwestycji zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Działamy na zlecenie. Przyszyły właściciel obiektu przedstawia nam swoje oczekiwania. My zajmujemy się kompleksowo realizacją inwestycji. Nasz produkt obejmuje wyszukanie odpowiedniego gruntu pod inwestycję, przygotowanie koncepcji projektowej, wykonanie dokumentacji budowlanej zgodnie z wytycznymi klienta oraz zrealizowanie budowy.

Inwestycja typu build-to-suit (BTS) oznacza, że jako deweloper przemysłowy zrealizujemy obiekt zaprojektowany na zlecenie indywidualnego odbiorcy z uwzględnieniem specyfiki potrzeb przyszłego właściciela obiektu lub najemcy. Proces BTS koncertuje się wokół klienta w taki sposób, ażeby maksymalnie dopasować planowaną przestrzeń produkcyjna, przestrzeń magazynowania i biurowo-socjalną do indywidualnych uwarunkowań prowadzonej danej działalności (technologia produkcji, typ magazynu, organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy). Co ważne, Klient od samego początku współpracy z deweloperem ma możliwość zaplanowania powierzchni w taki sposób, który daje optymalne warunki pracy.

Design and build, czyli „Zaprojektuj i zbuduj” to oferta bezpieczniej, tańszej i szybszej realizacji inwestycji.

„Zaprojektuj i zbuduj” jest systemowym programem planowania i organizacji procesu budowlanego - realizacji inwestycji budowlanych oferowanym w ramach BOP - Budowa Obiektów Przemysłowych.

Zasadniczą różnicą pomiędzy tradycyjnymi metodami realizowania kontraktów budowlanych a "BOP - zaprojektuj i zbuduj" jest zakres odpowiedzialności partnerów kontraktu.

Metoda „zaprojektuj i zbuduj" z BOP jest przykładem wymiany szeregu korzyści pomiędzy inwestorem inwestującym w obiekty przemysłowe, gdzie na etapie uzgadniania kontraktu wyklucza się wszelkie ryzyka w planowaniu inwestycji i konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów budowy a wyspecjalizowanym deweloperem. W metodzie "zaprojektuj i zbuduj", to właśnie deweloper odpowiada za całokształt prac związanych z dokumentacją budowlaną, uzyskaniem decyzji administracyjnych - pozwoleniem na budowę, przeprowadzeniem inwestycji i oddaniem obiektu do użytkowania.

Zamawiający u dewelopera przemysłowego usługę określa szczegółowo program funkcjonalno-użytkowy inwestycji oraz standard materiałów budowlanych i wykończenia obiektu. Większa odpowiedzialność dewelopera za wykonanie usługi nie oznacza wyższych kosztów samej budowy. Wręcza odwrotnie. Kupowanie systemowego rozwiązania jakim jest "zaprojektuj i zbuduj" jest zwykle szybsze i bezpieczniejsze oraz tańsze. Klient może liczyć ostatecznie na oczekiwany efekt tego systemu - otrzyma zamówiony produkt za gwarantowaną w kontrakcie cenę. Systemowe podejście do realizacji inwestycji przemysłowych jest coraz chętniej uzgadnianą formą współpracy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą inwestycji.

Korzyści dla inwestora są oczywiste ze względu na wyeliminowanie wielu ryzyk i zagrożeń związanych z ewentualnymi błędami w dokumentacji i niedoszacowaniem inwestycji. Deweloper dzięki tej metodzie może zaoferować najlepsze znane mu rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Zwykle te, w których się specjalizuje, na które posiada najwyższe certyfikaty oraz te, które może zakupić i zaoferować klientowi najtaniej.

Oferując rozwiązanie dla biznesu „zaprojektuj i zbuduj”, w ofercie dodaliśmy jeden ze znaczących elementów inwestycji budowlanych – a mianowicie nieruchomości. Nasza propozycja łączy nie tylko projektowanie i wybudowanie, ale także selekcję, nabycie i sfinansowanie zakupu nieruchomości.

Za nieruchomości w naszej firmie odpowiada kancelaria urbanistyczno-prawna, która może się pochwalić ponad 10-letnią praktyką zawodową. Kancelaria działa na terenie całego kraju, a jej zespół specjalizuje się w prawie budowlanym, przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz selekcji i nabywaniu nieruchomości.

Zważywszy na powyższe, jako deweloper umożliwiamy klientom pełną obsługę prawną inwestycji wraz z badaniem nieruchomości, analizami możliwości inwestycyjnych, w tym analizie chłonności nieruchomości, analizie wykonalności inwestycji, ocenie ryzyka, kalkulacji opłacalności inwestycji. Nasi wspólnicy bogate doświadczenie na rynku nieruchomości zdobyli realizując szereg projektów dotyczących planowania inwestycji, uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz zakupów nieruchomości przemysłowych i komercyjnych w ostatnich 20 latach.

ZESPÓŁ POSIADA WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERSKIE

NASZE ATUTY
• Pełna i ugruntowana wiedza na temat nieruchomości przemysłowych
• Kompleksowa obsługa prawna projektów inwestycyjnych w ramach kancelarii
• Wysokie kwalifikacje kadry ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
• Wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w akwizycji nieruchomości
• Szerokie kompetencje do sprawnego poruszania się na rynku nieruchomości

BOP - MISJA NIERUCHOMOŚCI
Przygotowujemy nieruchomości do zagospodarowania w zakresie prawnym, technicznym i ekonomicznym. Pracujemy dla inwestorów, którzy zawierają z nami umowy „zaprojektuj i zbuduj”. Planujemy optymalne zagospodarowanie terenów.

Na bazie wyselekcjonowanych i kupowanych przez nas nieruchomości oferujemy klientom bezpieczne, skuteczne, szybkie i opłacalne rozwiązania umożliwiające realizację inwestycji przemysłowych.


CENA
JAKOŚĆ
GWARANCJA

Codziennie tworzymy jakość mierzoną oczekiwaniami naszych klientów; staranne działanie, czas, rzeczowość, konkretność, estetyka wykonania. Jakość jest wynikiem podejmowanych decyzji. Na wysoką jakość wpływ mają wybory surowców i produktów, kooperantów, kadry oraz strategii działania. Dla klientów tworzymy jakość dostosowaną do ich oczekiwań. Sobie wyznaczamy najwyższe standardy pracy.

Na podstawie zawartych umów wykonujemy ewentualne usterki zgodnie z oświadczeniem gwarancyjnym. Gwarancja przy sprzedaży obiektu budowlanego jest przewidzianym prawnie rozwiązaniem zobowiązującym wykonawcę w stosunku do inwestora do wszelkich napraw, usunięcia wad oraz wymiany niesprawnych elementów. Rękojmia w przypadku nieruchomości działa przez 5 lat od dnia wydania rzeczy.

BRAND

Marka (z języka angielskiego brand) – czasami LOGO czyli nazwa, znak projekt graficzny albo ich kombinacja, których celem jest identyfikacja (towarów, usług, obiektów) - dalej ich wyróżnienie od innych produktów (konkurencji), stanowiąca odrębną wartość, generującą oczywiste różnorakie korzyści związane z wizerunkiem, zaufaniem oraz lojalnością klientów wobec firmy. Początkiem każdej marki jest projektowanie biznesu (usługi, produktu) wokół niej. „Dobra marka” jest kluczem do sukcesu. "Budowanie marki" to jeden z elementów działań marketingowych.

Nasze marki to zastrzeżone znaki handlowe, których używamy do firmowania realizowanych przez nas działań deweloperskich grupy Urbano (budynków wielorodzinnych, podmiejskich osiedli domów jednorodzinnych, parków handlowych i przemysłowych, skwerów gastronomicznych).Są to między innymi " Willa Urbano", Chateau Village", "Parkking", "BOP" oraz "Stacja Urbano"

member Image

BOP

Bolechowo Osiedle Przemysłowe

BOP jest marką pod którą budujemy różnego typu obiekty przemysłowe. Kupujemy nieruchomości przemysłowe i realizujemy inwestycje budowlane z przeznaczeniem na sprzedaż lub pod wynajem.

Na terenie gminy Czerwonak pod Poznaniem w miejscowości Bolechowo oferujemy nieruchomości o powierzchni około 6 ha z pozwoleniem na budowę budynków przemysłowych o powierzchni około 21.000 m.kw, na których wybudujemy dedykowane obiekty dla zainteresowanych klientów.
Zainteresowanych modernizacją, przebudową, rozbudową obiektów budowlanych lub zlokalizowaniem siedziby, zakładu, magazynu lub fabryki w nowej lokalizacji zapraszamy do współpracy. Oferujemy generalne wykonawstwo inwestycji w tym usługi deweloperskie polegające na zakupie terenu, zaprojektowaniu i wybudowaniu obiektu, zgodnie z zamówieniem.

czytaj więcej

member Image

Willa Urbano

Willa Urbano jest marką pod którą budujemy budynki wielorodzinne. Kupujemy nieruchomości i budujemy takie mieszkania na sprzedaż w których sami chcielibyśmy mieszkać.

Pierwszy budynek wielorodzinny pod marką Willa Urbano wybudowaliśmy w 2012 roku w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej 41A. Kolejne budynki były projektowane w Poznaniu przy ulicy Grudzieniec 74, Suchej 5A oraz w Wąsoszu przy ulicy 1 Maja 19A. W roku 2018 stworzyliśmy "Standard z motylem". Nasze budynki wyposażamy w system inteligentnego domu sterujący klimatyzacją, ogrzewaniem, roletami okiennymi oraz oświetleniem i gniazdami elektrycznymi. Mieszkania posiadają pakiety okien trzyszybowych, videofony. Na terenach inwestycji montujemy ładowarki do samochodów elektrycznych.
Oferujemy usługę " Sprzedaż gruntu przez projekt deweloperski" w ramach którego możliwe jest aportowanie nieruchomości do naszych spółek deweloperskich.

więcej informacji wkrótce

member Image

Zaproponuj lokalizację

Twój własny teren

Zaprojektujemy i zbudujemy każdy obiekt przemysłowy, inny w dowolnej lokalizacji. Więcej, wyselekcjonujemy i kupimy na potrzeby inwestycji dowolną nieruchomość. Obiekt sprzedamy lub wynajmiemy.

Nasza firma specjalizuje się w akwizycji nieruchomości komercyjnych i przemysłowych. Posiadamy kancelarię urbanistyczno-prawną orazdział zakupów nieruchomości. Własne biuro projektowe oraz wyspecjalizowana firma generalnego wykonawstwa umożliwia szersze spojrzenie na dokumentację budowlaną oraz znaczne zoptymalizowanie kosztów budowy. Ponad 30 letnie jest gwarancją udanej i pewnej Inwestycji. Budujmy obiekty. Budujemy Biznes.

Bank ziemi

BOP - Bank Obszarów Przemysłowych

Od 1997 roku śledzimy rynek nieruchomości AG - terenów aktywności gospodarczej. Zajmujemy się profesjonalnym pozyskiwaniem atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. BOP-Bank Obszarów Przemysłowych jest monitorowany i prowadzony przez dział akwizycji nieruchomości dewelopera. Firma posiadawłasne tereny inwestycyjne oraz zawarła wiele umów gwarantujących prawo nabycia nieruchomości przemysłowych na terenie wielkopolski oraz w innych strategicznych rejonach kraju. Nieruchomości BOP cechuje bliskie sąsiedztwo rozbudowanej infrastruktury drogowej z dobrym dostępem do centrum dużych aglomeracji oraz podłączonych do infrastruktury technicznej zapewniającej wykonalności inwestycji.

BOGUCIN, przy dawnej krajowej numer 5 (DK5)
KOZIEGŁOWY, droga wojewódzka numer 196 (DW196)
POBIEDZISKA, ul. Poznańska - 1,5 km od dawnej (DK5)
POZNAŃ - 3,5 km od węzła Poznań Komorniki, S11
ROKIETNICA - 1,5 km od węzła Poznań Rokietnica, S11
WĄGROWIEC, droga wojewódzka numer 241 (DW241)

Szukam terenu pod inwestycję
oraz projektanta i wykonawcy

Ankieta zajmie Państwu tylko 3 minuty. Pytań jest 10.

Wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe. Poznanie Państwa potrzeb umożliwi nam opracowanie optymalnej oferty. Zapraszamy.

Poszukuję magazynu lub chcę zlecić budowę idealnego obiektu:

Nieruchomość i dokumentacja

Harmonogram projektu


Kontakt

Dr Urbano Rafał Gorączniak
Prywatna Pracownia Urbanistyczna
tel. 781URBANO
tel. 781872266
inwestycje@urbano.pl
urbano.pl

Urbano Inwestycje Sp. z o.o.
Stacja Urbano Poznań
ul. Wawrzyniaka 19, 60-506 Poznań

Urbano Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
60-506 Poznań, ul. Wawrzyniaka 19
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000272434,
NIP 7811799495, REGON 300554002.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 599 000,00 zł

Partnerzy projektu

Generalne wykonawstwo
Transport platforms
Systemy dozorowe
Deweloper przemysłowy
Budowa obiektów pod klucz
Budownictwo stoczniowe
Land bank for development
Bank ziemi przemysłowej
Gotowe projekty magazynów
Manual picking shelving
Logistics development
Distribution center
Dystrybucja towarów
Industrial real estate
Grunty przemysłowe
Developer industrialny
Doradztwo logistyczne
System cross-dock
Tereny industrialne
Industrial development
Real estate development
Automatic storage systems
Magazyny na wynajem
Katalog hal stalowych
Magazyn bramy wjazdowe
Firmy kurierskie
Wielkopolskie magazyny
Centrum logistyczne
Instalacje tryskaczowe
Firmy produkcyjne
Technika przeładunkowa
GLA -gross leasable area
Usługi spedycyjne
Value Add Acquisitions
Budowa fabryki mebli
Parki przemysłowe
Konstrukcje stalowe
Poznań Industrial Park
Development Management
Konstruktor magazyny
Pawilony handlowe
Industrial key locations
Zarządzanie magazynem
Property development
Centra dystrybucyjne
Centa logistyczne
Hale i grunty przemysłowe
Magazyny na wynajem
Dostępne magazyny
Nieruchomości komercyjne
Powierzchnie logistyczne
Przestrzeń magazynowa
Rozbudowa magazynu
Przeniesienie fabryki
Budujemy biznes i hale
Akwizycja nieruchomości
Magazyny do wynajęcia
Budowa hal stalowych
Decyzja środowiskowa
Budowa magazynów ceny
Projekty hal i magazynów
Projektowanie magazynów
Montaż i budowa hal
Oferta gruntu i budowy
Gruntu pod inwestycję
Lokalizacja magazynów
Gospodarka magazynowa

Zarządzanie logistyczne
Projekty budynków gospodarczych
Bramy segmentowe magazynów
Powierzchnia użytkowa magazynów
Biuro projektów inwestycji przemysłowych
Projekty magazynów z częścią mieszkalną
Generalny wykonawca Prebet
Projekty magazynów i hurtowni
Projekty magazynów rolniczych
Powierzchnia najmu netto
Rampy, bramy, doki załadunkowe
Developer powierzchni logistycznych
Instalacje przeciwpożarowe magazynów
Rozwiązania dla sortowania towarów
Hale sportowo-widowiskowe
Montaż elewacji przemysłowych
Magazyny przewozy przesyłek
Wolne powierzchnie magazynowe
Produkcja konstrukcji stalowych
Budowa nowej fabryki w Poznaniu
Magazyny informacje techniczne
Hale dla przemysłu spożywczego
Nieruchomości przemysłowe
Logistyka – budowa obiektów
Rozwiązania dla magazynów
Receiving-sorting-shipping
Zabudowa na zamówienie
Dystrybucja pilnych przesyłek
Specjalistyczne powierzchnie użytkowe
Nieruchomości do wynajęcia
Nowoczesne hale przemysłowe
Magazyny wysokiego składowania
Nieruchomość z bocznicą kolejową
Zarządzanie nieruchomościami
Magazyny i hale na sprzedaż
Polska Poznań cross dock warehouse
Generalny wykonawca hal stalowych
Budowa hal magazynowych cena
Budowa obiektów przemysłowych
Budowa i projektowanie hal
Budowa hal magazynowe
Producenci hal magazynowych
Budowa hal produkcyjnych
Produkcja hal magazynowych
Industrial real estate developer Poland
Budowa hal magazynowych
Projekty magazynów murowanych
Trapezoidal corrugated sheets
Industrial Development Agency Poland
Kompleksowa realizacja inwestycji
Specjalna strefa ekonomiczna
Cold formed sections
Obiekty produkcyjne
Pomosty, paletyzatory
Sectional door panels
Powierzchnie zadaszone
Systemy fotogalwaniczne
Aktywizacja gospodarcza
Suwnice i windy
Hale nietypowe
Logistyka w przedsiębiorstwie
Doki załadunkowe cena
Warehouses in Poland
Powierzchnie BTS
Biurowce budowa
Property Management
Technika magazynowania
Biura i pomieszczenia socjalne prysznice
Sortownie i obiekty lekkiej produkcji

Cross-dock
Projekty magazynu
Płyty warstwowe
Tailor made
Magazyny BTS
Build-to-suit
Cantilever
Light shelving
Industry area
Przemysłowe tereny
Hale dla rolnictwa
Składy budowlane
Biura i hale
Industrial zone
Uchwyty metalowe
Usługi Logistyczne
Logistics Centre
Budowa magazynów
Tryskacze mgłowe
Grandstands
Magazyny z bocznicą
Budowa zakładu
Pallet shelving
Szukam magazynu
Park Poznań
Treny inwestycyjne
Grunt Inwestycyjny
Business park
Hale produkcyjne
Budowa magazynów
Hale i magazyny
Hale na wynajem
Hale pod klucz
Design-Build
Obiekty retail
Hale handlowe
Konstrukcje stalowe
Hale budowa ceny
Magazyny Poznań
Nowoczesne hale
Structural tubes
Wall Panels
Roofing Panels
Immo Industry
Hale produkcyjne
Bariery ochronne
Rusztowania
Temporary structures
Propping
Cross docking
Zabudowa specjalna
Szalunki i podpory
Enclosures
Tanie Magazyny
Parki logistyczne
Hoists
Zarys logistyki
Biura i magazyny
Osiedla przemysłowe
Strefy przemysłowe
Fee development
Budowa na zlecenie
Nadzór inwestycji
Biura-magazyny
Parki logistyczne
Architekt magazyny
Single sheet panels

Zapytanie hale stalowe